MGV Kolbnitz

Obmann Thomas Nothegger
Kontakt

Adresse

Oberkolbnitz 88
9815 Kolbnitz

Telefon

Work: +43 4783 20278
Work: +43 664 1837288

E-Mail

Gegründet:1892

Betriebsarten

MGV Kolbnitz
MGV Kolbnitz